naučite talijanski  

Radite godišnji odmor u Italiji?
– Naučite najvažnije riječi na talijanskom jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na talijanskom jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Italiji.
 
Naučite s nama:

Učenje talijanskog »
 

 
Kompletni paket talijanskog: % popusta!
Normalna cijena:
Cijena s popustom:

 
          Ponuda »          

 

Pozdrav

 
Bok! Ciao!
Ciao!Bok!
Dobro jutro! Buon giorno!
Buon giorno!Dobro jutro!
Dobar dan! Buon giorno!
Buon giorno!Dobar dan!
Dobra večer! Buona sera!
Buona sera!Dobra večer!
Laku noć! Buona notte!
Buona notte!Laku noć!
Bok! Ciao!
Ciao!Bok!
Doviđenja! Arrivederci!
Arrivederci!Doviđenja!

Važne riječi

 
da Si.
Si.da
ne No.
No.ne
možda forse
forsemožda
OK, u redu, dobro Ok.
Ok.OK, u redu, dobro
Hvala! Grazie!
Grazie!Hvala!
Molim! Prego! (Di niente)
Prego! (Di niente)Molim!
Izvini …/izvinite … Scusi ...
Scusi ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Mi dispiace.
Mi dispiace.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Ho .../ Non ho ...
Ho .../ Non ho ...Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Abbiamo .../ Non abbiamo ...
Abbiamo .../ Non abbiamo ...Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... C'é .../ Non c'è ...
C'é .../ Non c'è ...Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Mi chiamo ...
Mi chiamo ...Ja sam ...
Ja sam iz... Sono ...
Sono ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Ho ... anni.
Ho ... anni.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a).
Sono sposato(-a)./ Non sono sposato(-a).Oženjen sam./ Nisam oženjen.
Putujem sam. / Ne putujem sam. Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a).
Viaggio da solo(-a)./ Non viaggio da solo(-a).Putujem sam. / Ne putujem sam.
Putujem s ... Viaggio con ...
Viaggio con ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam talijanski. Non parlo italiano.
Non parlo italiano.Ne znam talijanski.
Ne razumijem. Non capisco.
Non capisco.Ne razumijem.
Znate li … ? Parla ...?
Parla ...?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Qui qualcuno parla ...?
Qui qualcuno parla ...?Zna li ovdje itko ...?
engleski inglese
ingleseengleski
francuski francese
francesefrancuski
Molim Vas, napišite mi. Per favore prenda nota.
Per favore prenda nota.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Per favore ripeta.
Per favore ripeta.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Un momento per favore.
Un momento per favore.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula zero
zeronula
jedan uno
unojedan
dva due
duedva
tri tre
tretri
četiri quattro
quattročetiri
pet cinque
cinquepet
šest sei
seišest
sedam sette
settesedam
osam otto
ottoosam
devet nove
novedevet
deset dieci
diecideset
jedanaest undici
undicijedanaest
dvanaest dodici
dodicidvanaest
trinaest tredici
tredicitrinaest
četrnaest quattordici
quattordicičetrnaest
petnaest quindici
quindicipetnaest
šestnaest sedici
sedicišestnaest
sedamnaest diciassette
diciassettesedamnaest
osamnaest diciotto
diciottoosamnaest
devetnaest diciannove
diciannovedevetnaest
dvadeset venti
ventidvadeset
dvadeset jedan ventuno
ventunodvadeset jedan
trideset trenta
trentatrideset
četrdeset quaranta
quarantačetrdeset
pedeset cinquanta
cinquantapedeset
šezdeset sessanta
sessantašezdeset
sedamdeset settanta
settantasedamdeset
osamdeset ottanta
ottantaosamdeset
devedeset novanta
novantadevedeset
sto cento
centosto
tisuću mille
milletisuću
milijun un milione
un milionemilijun
par un pó
un pópar