naučite volof  

Radite godišnji odmor u Senegalu?
– Naučite najvažnije riječi na volof jeziku!


Ovdje ćete naći hrvatske prijevode za 50 najvažnijih pojmova i riječi na volof jeziku.
S time ste odlično pripremljeni za boravak u Senegalu.
 
Naučite s nama:

Učenje volofa »
 

 
Jezični tečaj volofa:
% popusta
Normalna cijena:
Cijena s popustom:
 
        Ponuda »        

 

Pozdrav

 
Bok! Salaamaalekum!
Salaamaalekum!Bok!
Dobro jutro! Salaamaalekum!
Salaamaalekum!Dobro jutro!
Dobar dan! Salaamaalekum!
Salaamaalekum!Dobar dan!
Dobra večer! Salaamalekum!
Salaamalekum!Dobra večer!
Laku noć! Fanaanal ak jàmm!
Fanaanal ak jàmm!Laku noć!
Bok! Ba beneen yoon!
Ba beneen yoon!Bok!
Doviđenja! Jàmm ak jàmm!
Jàmm ak jàmm!Doviđenja!

Važne riječi

 
da waaw
waawda
ne déedéet
déedéetne
možda xéj na
xéj namožda
OK, u redu, dobro baxna
baxnaOK, u redu, dobro
Hvala! Jërëjëf!
Jërëjëf!Hvala!
Molim … Amul solo!
Amul solo!Molim …
Izvini …/izvinite … Baal ma ...
Baal ma ...Izvini …/izvinite …
Žao mi je. Maa ngi jegg ëlu.
Maa ngi jegg ëlu.Žao mi je.
Imam .../ Nemam ... Amnaa ... / Amouma ...
Amnaa ...
Amouma ...
Imam .../ Nemam ...
Imamo ... / Nemamo ... Amnañu ... / Amuñu ...
Amnañu ...
Amuñu ...
Imamo ... / Nemamo ...
Ima .../ Nema... Amna ... / Amul ...
Amna ...
Amul ...
Ima .../ Nema...

Predstavljanje

 
Ja sam ... Maa ngi tudd ...
Maa ngi tudd ...Ja sam ...
Ja sam iz... Maa ngi joge ...
Maa ngi joge ...Ja sam iz...
Imam ... godina/godine. Maa ngi am ... at.
Maa ngi am ... at.Imam ... godina/godine.
Oženjen sam./ Nisam oženjen. Seynaa. / Seyuma.
Seynaa.
Seyuma.
Oženjen sam./ Nisam oženjen.
(Ne) putujem sam. Damay (Duma) tukki man kenn.
Damay (Duma) tukki man kenn.(Ne) putujem sam.
Putujem s ... Damay tukki ak ...
Damay tukki ak ...Putujem s ...

Sporazumijevanje

 
Ne znam volof. Degguma Wolof.
Degguma Wolof.Ne znam volof.
Ne razumijem. Nandu mako.
Nandu mako.Ne razumijem.
Znate li … ? Ndax degg nga ... ?
Ndax degg nga ... ?Znate li … ?
Zna li ovdje itko ...? Ndax amna kou degg fii ... ?
Ndax amna kou degg fii ... ?Zna li ovdje itko ...?
engleski Anglais
Anglaisengleski
francuski Nasaraan
Nasaraanfrancuski
Molim Vas, napišite mi. Bindal.
Bindal.Molim Vas, napišite mi.
Ponovite, molim Vas! Jaraat ci.
Jaraat ci.Ponovite, molim Vas!
Trenutak, molim Vas/ Samo tren. Xaaral.
Xaaral.Trenutak, molim Vas/ Samo tren.

Brojevi

 
nula tus
tusnula
jedan benn
bennjedan
dva ñaar
ñaardva
tri ñett
ñetttri
četiri ñeent
ñeentčetiri
pet juróom
juróompet
šest juróom benn
juróom bennšest
sedam juróom ñaar
juróom ñaarsedam
osam juróom ñett
juróom ñettosam
devet juróom ñeent
juróom ñeentdevet
deset fukk
fukkdeset
jedanaest fukk ak benn
fukk ak bennjedanaest
dvanaest fukk ak ñaar
fukk ak ñaardvanaest
trinaest fukk ak ñett
fukk ak ñetttrinaest
četrnaest fukk ak ñeent
fukk ak ñeentčetrnaest
petnaest fukk ak juróom
fukk ak juróompetnaest
šestnaest fukk ak juróom-benn
fukk ak juróom-bennšestnaest
sedamnaest fukk ak juróom- ñaar
fukk ak juróom- ñaarsedamnaest
osamnaest fukk ak juróom- ñeet
fukk ak juróom- ñeetosamnaest
devetnaest fukk ak juróom- ñeent
fukk ak juróom- ñeentdevetnaest
dvadeset ñaar-fukk
ñaar-fukkdvadeset
dvadeset jedan ñaar-fukk ak benn
ñaar-fukk ak benndvadeset jedan
trideset ñett-fukk / fanweer
ñett-fukk
fanweer
trideset
četrdeset ñeent-fukk
ñeent-fukkčetrdeset
pedeset juróom-fukk
juróom-fukkpedeset
šezdeset juróom-benn-fukk
juróom-benn-fukkšezdeset
sedamdeset juróom- ñaar-fukk
juróom- ñaar-fukksedamdeset
osamdeset juróom- ñett-fukk
juróom- ñett-fukkosamdeset
devedeset juróom- ñeent-fukk
juróom- ñeent-fukkdevedeset
sto téeméer
téeméersto
tisuću junni
junnitisuću
milijun tamndareet / million
tamndareet
million
milijun
par ay
aypar